خدمات ما


سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که هیچ ضرری برای بدن ندارد. امواج مورد استفاده در سونوگرافی از جنس امواج صوتی و در واقع صدا هستند که ضرری برای بدن ندارد. اینها امواج فراصوتی هستند. جنس آنها همانند صدا است ولی به علت بالا بودن فرکانس یا بسامد آنها قابل شنیدن به توسط گوش انسان نیستند.

 1. سونوگرافی NT

  برای اینکه بانوان متوجه شوند که جنین به سندرم داون مبتلا است نیاز است که سونوگرافی NT   انجام شود ، بنابراین به تمامی بانوان باردار توصیه می شود که سونوگرافی NT   را انجام دهند .

   

 2. سونوگرافی داپلر

  در ابتدا متخصصان سونوگرافی  بروی پوست بالای رگ های خونی، در ناحیه ای که قرار است سونوگرافی صورت گیرد وسیله ای را قرار می دهند و بروی پوست بدن ان را حرکت می دهند و در نتیجه حرکت گلبول های خونی در رگ ها تغییراتی را در بازتاب و بازگشت امواج صوتی منعکس شده ایجاد می­کند.

 3. آمنیوسنتز

  در آزمایش آمنیوسنتز نمونه ایی از مایع آمنیوتیک برای انجام آزمایش خارج می شود .پزشک با سوزن مخصوصی از راه شکم به این مایع دسترسی پیدا می کند.

آخرین نوشته ها