چرا بيضه ها بیرون از بدن قرار دارند ؟

بيضه ها اندام های احشایی اند و چرا باید بیرون از بدن قرار گیرند
در ناهنجاری های تشریحی گاه قلب از قفسه صدری نوزاد بیرون است بدان cardiochesis می گویند
گاه این بیرون افتادگی متوجه معده و لوله گوارش می شود (exposure)
که بدان gastrochesis می گویند
اینکه بيضه ها هرچند درپوشش نازکی از پوست نازک بیرون قرار گرفته اند آيا یک testiculo chesis و ناهنجاری نیست و خبر از نقص خلقت نمی دهد؟
قرار گرفتن بيضه ها در بیرون از بدن انها را در معرض ضربه و تروما قرار می دهد
ضربه به بيضه ها موجب درد بسیار شدید می شود که ممکن است مرد را تا حد شوک و بیهوشی ببرد .

حقیقت آنست که اسپرماتوزویید ها و سلولهای تولید کنتده اسپرم برای فعالیت طبیعی ؛ به دمایی کمتر از دمای نرمال بدن نیاز دارند و در دمای معمولی بدن و از فعالیت و جنب و جوش می افتند.
آنها جایی می خواهند خنک تر از امعا و احشای بدن باشد از همین رو خلقت بيضه هارا در بیرون از بدن قرار داده است .
در ناهنجاری کریپتور کیدیسم که آن را در فرهنگستان زبان فارسی به نهان خایگی تاویل کرده اندبيضه به کیسه خود نزول نمی کند و اگر بيضه هارا نجات ندهند و به سمت کیسه مربوطه شان هدایت نکنند انها در آينده در دوران توالد و تناسل شان دچار عقیمی خواهند شد
حساسیت بيضه ها به دما انچنان است که وقتی هوا ی جو گرم باشد کیسه ها شل می شوند و بيضه ها را به پایین و دورتر از بدن انتقال می دهند و اگر هوا سرد شود کیسه اسکروتوم هم منقبض می شود و بیضه ها را به سمت بدن پناه می دهد و این حساسیت به دما تا انچنان پایه ایست که اگر سمت داخلی پوست ران را خط کشی کنند یک میزان الحراره ارگانیک به دست می اید که میتوان از آن به scrotal thermometer تعبیر نمود .

درباره doctorbarfei

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • پنج × 3 =