آرشیو برچسب ها : جفت پایین یا جفت سر راهی چیست؟

جفت پایین یا جفت سر راهی چیست؟ جفت نقش مهمی در حیات جنین دارد . اکسیژن و مواد مغذی از طریق جفت از مادر به جنین منتقل می شود و مواد زائد از طریق جفت از خون مادر دفع می شود. اما این عضو در مواردی ممکن است نقش معکوسی نیز داشته باشد و جان […]