آرشیو برچسب ها : سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی سونوگرافی آنومالی برای تعیین موقعیت جنین در رحم مادر و چگونگی رشد جنین و مشاهده شکل و اندازه اعضای جنین را نشان می دهد. این سونوگرافی در هفته دوم بارداری بین هفته 18 تا 20 بارداری انجام می شود تا جنین به اندازه ای رشد کرده باشد تا بتوان شکل جنین را تشخیص […]