آرشیو برچسب ها : سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم سونوگرافی شکم روش عکس برداری از اعضای شکم که شامل کبد ، کیسه صفرا، طحال ، پانکراس و کلیه است می باشد. سونوگرافی دارای دستگاه ویژه می باشد که با ارسال امواج صوتی به اعضای بدن و انعکاس آن ، امواج را به مانیتور منتقل کرده و به تصاویر دقیقی برای بررسی سونوگراف […]